İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İSG Kurallarına Uyuyoruz

DEG Enerji ISG Politikası

Yapmış olduğumuz çalışmalarda çalışanlarımızın güvenliğini en üst seviyeye tutmak, riskleri minimize ederek güvenli çalışma ortamı oluşumunu sağlayıp üçüncü şahışlara ve mala gelebilecek zararları minimize etmek önceliğimizdir. Güvenli çalışma ortamını oluşturmayı ana hedef olarak kabul etmektedir.

Profesyonel Hizmet

Modern ve Çevreci

Güvenli çalışma ortamı oluşturmak için;