Enerji Verimliliği

Hizmetler

DEG Enerji

Tepekule Kong. Sergi ve İş Merk. Anadolu Cd. No:40 Kat 5 No:508 Bayraklı / İzmir

Enerji Verimliliği

Gelişen teknoloji insanoğlunun yaşam standardını belirleyen en önemli unsurlardan biri olmuştur. Hayatımızın her noktasında var olan teknolojinin vaz geçilmezi enerjidir. Gelişen teknolojiye olan bağlılığımız, enerjiye olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. Enerji konusunda sınırlı kaynak sahibi olan dünyamızda enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır.

Enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte enerjinin daha verimli tüketilmesi gerekmektedir. Enerjinin büyük bir kısmı sanayilerde kullanılmaktadır. Enerjinin verimli kullanılması işletme giderlerinin minimize edilmesi konusunda büyük bir öneme sahiptir. Enerjinin etkin kullanımı enerji verimliliği konusunda çok önemli yere sahiptir. Ülkemizde kullanılan enerjinin yaklaşık % 41’i sanayi kuruluşlarında kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki enerji verimliliği konusunda ülkemizde bir çok çalışma yapılması gerekiyor. Yani sanayide kullanılan enerjide yapılacak verimlilik çalışmaları genel kullanımın yaklaşık % 30 tasaruf edilebilir.

Enerji Verimliliği Faaliyetlerimiz

Bizi Arayabilirsiniz

Danışmanlık için