Endüstriyel Tesisat

Hizmetler

DEG Enerji

Tepekule Kong. Sergi ve İş Merk. Anadolu Cd. No:40 Kat 5 No:508 Bayraklı / İzmir

Endüstriyel Tesisat

Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı Hava vb. endüstriyel sistemler proseslerde direk ve/veya endirekt olarak kullanılmaktadır. Prosesi direk ve/veya endirekt etkileyen bu akışkanlar ihtiyaç duyulan sisteme borular yardımı ile taşınmaktadır. Bu akışkanların transferi doğru projelendirilmiş tesisatlar ile yapılması üretim verimliliğini arttıracak ve sistemde gereksiz enerji tüketiminin önüne geçecektir.

Endüstriyel Tesisat Faaliyetlerimiz

Bizi Arayabilirsiniz

Danışmanlık için